Onze Efficiënte Aanpak

01

Analyse uitvoeren

Een ontwikkelteam moet zich volledig kunnen verplaatsen in uw werkveld. Pas dan kunnen we samen ontdekken hoe we problemen kunnen oplossen en waar interessante perspectieven liggen. Als dat eenmaal helder is, hebben wij de technische expertise en ingrediënten. Vanuit de kracht van samenwerken!

02

Prototype maken

Aan het begin van het traject zijn nog veel zaken onduidelijk zowel voor de klant als voor ditp software. Met de bouw van een prototype wordt de speelruimte afgebakend en duidelijkheid gecreëerd in de verwachtingen. Op basis van het verkregen inzicht en informatie kan een realistische offerte worden uitgebracht.

03

Applicatie bouwen

De realisatie is gebaseerd op Agile waarbij elke sprint twee weken in beslag neemt. Aan het eind van een sprint wordt een versie van de applicatie gepresenteerd. Op basis van de terugkoppeling en geplande werkzaamheden wordt een nieuwe sprint samengesteld.

04

Project evalueren

Elk project doen wij ons uiterste best om de verwachtingen van de klant te evenaren. Om dit inzicht te verkrijgen hebben we uiteraard terugkoppeling nodig van de klant. Gedurende een afsluitende sessie wordt het project doorgenomen en de tips en tops besproken.